Dne 1.11.2014 proběhl další KŘIŽOVATKA fest pořádaný obecně prospěšnou společností KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s., která je nevládní nezisková organizace orientující se na profesionální i zájmovou pomoc lidem s tělesným a kombinovaným postižením v pardubickém regionu. Společnost AUTO IN je již třetím rokem partnerem této organizace a podílela se i na tomto benefičním festivalu KŘIŽOVATKY.

Auto IN se také zabývá přestavbami a řešením mobility pro tělesně hendikepované. Pokud byste o našich aktivitách v této oblasti rádi věděli víc, kontaktujte nás.