Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

Úvěr

Financované vozidlo je ihned majetkem zákazníka. To přináší výhody spojené s jeho odpisy nebo při čerpání dotací. Úvěr není zatížen DPH z finančních služeb. Chcete si svůj vůz pořídit prostřednictvím úvěru?
U nás získáte:
-    Jistota a spolehlivost nabízených služeb
-    Individuální přístup k zákazníkům
            . Vy si zvolíte výši úvěru a délku jeho splácení
            . Vy získáte zvýhodněné úročení při větším odběru automobilů
-    Minimální administrativní náročnost
. Veškerá dokumentace potřebná k uzavření úvěrové smlouvy bude pro vás připravena v kterékoliv z našich poboček
-    Rychlost
             . Po předložení požadovaných dokumentů můžete uzavřít smlouvu prakticky okamžitě
-    Registrace vozu
             . Zajistíme registraci a přihlášení vašeho vozu v registru vozidel u zákazníků patřících do regionu našich poboček
Potřebné doklady:
-    Soukromé osoby
            . Kopie OP
            . Druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, příp. rodný list, cestovní pas)
            . Souhlas se zpracováním osobních údajů
            . Potvrzení o výši příjmů nebo bankovní výpisy za poslední tři měsíce
-    Podnikatelé
            . Kopie OP
            . Osvědčení o registraci DIČ
            . Výpis z obchodního rejstříku v případě právnické osoby
            . Živnostenský list, koncesní listinu nebo jiný doklad opravňující k podnikání fyzické osoby
            . Souhlas se zpracováním osobních údajů u fyzických osob
            . Podle výše akontace případně ještě Kopie daňového přiznání za uplynulé účetní období a    Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát za uplynulé a 
              běžné účetní období
-    Doklady, nutné ke schválení úvěrové smlouvy, Vám budou sděleny při řešení konkrétního obchodního případu, protože jsou vázány na výši financované částky a ceny vozu.

Finanční leasing

Financované vozidlo je ve vlastnictví leasingové společnosti, která jej pronajímá zákazníkovi. Po uplynutí doby nájmu má zákazník na vůz předkupní právo. Leasingové splátky jsou daňově uznatelné náklady.
Finanční leasing není určen pro spotřebitele, je poskytován pouze právnickým osobám a podnikatelům.
Při finančním leasingu získáte stejné výhody jako u úvěru a shodná je i dokladovost.

FLEET IN

Řešení inteligentní obměny vozů nejen pro velké firmy. Zajištění minimalizací provozních nákladů rizik spojených s provozem Vašich vozů. Zbavení starostí s péčí o Vaše vozy. Servis zajištěn na 15 místech v ČR. Návrh optimální jednorázové investice při pořízení Vašich vozů, úspora mzdových, investičních a časových nákladů. Výběr vozů několika značek s návrhem těch nejvýhodnějších s ohledem na Vaše potřeby. V případě požadavku zajištění náhradního vozidla. Benefity pro Vaše zaměstnance.

Náš poradenský servis přijede k Vám a:
-    Provede analýzu skladby Vašeho stávajícího vozového parku
-    Spočítá náklady na Váš vozový park a navrhne jejich optimální řešení
-    Navrhne optimální obměnu Vašeho vozového parku nejen z pohledu výběru nových vozů, ale i s ohledem na jeho optimální financování – hotovost/úvěr/dlouhodobý pronájem
-    Navrhne minimalizaci rizik spojených s provozem Vašich vozů
-    Navrhne servis Vašeho vozového parku

Operativní leasing - IN Lease

Operativní leasing představuje nájemní vztah sjednaný mezi leasingovým pronajímatelem (leasingovou společností) a leasingovým nájemcem. Leasing se uzavírá na relativně krátkou dobu pronájmu, která může být i podstatně kratší, než je doba životnosti a doba odepisování předmětu podle platné legislativy. Doba pronájmu bývá sjednána dle požadavků zákazníka. Po ukončení řádné doby leasingu zůstává vozidlo dále ve vlastnictví pronajímatele nebo může na základě vzájemné dohody dojít k odprodeji vozidla zaměstnanci nebo nájemci.

Operativní leasing není určen pro spotřebitele, je poskytován pouze právnickým osobám a podnikatelům.

Více o operativním leasingu - IN Lease

Novinky